เซ็กส์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เซ็กส์ (อังกฤษ: sex จากภาษาละตินว่า sexus) อาจหมายถึง

ความหมายในภาษาอังกฤษ