เจ้าหญิงโนะริโกะ (1720–1753)

พระราชธิดาในจักรพรรดิทะกะกุระ

เจ้าหญิงโนะริโกะ (ญี่ปุ่น: 範子内親王โรมาจิNoriko-naishinnō ; 4 ธันวาคม 1720 – 13 พฤษภาคม 1753) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นพระราชธิดาใน จักรพรรดิทากากูระ จักรพรรดิองค์ที่ 80 และเป็น จุงโบ หรือพระราชมารดาบุญธรรมใน จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ จักรพรรดิองค์ที่ 83

ซึ่งพระองค์ได้รับการสถาปนาเมื่อ พ.ศ. 1741 ตรงกับปีแรกในรัชสมัยจักรพรรดิสึจิมิกาโดะโดยให้มีศักดิ์เทียบเท่าจักรพรรดินีลำดับที่ 1 หรือ โคโง

บันทึก แก้