เจ้าหญิงโทะกุชิ

เจ้าหญิงโทะกุชิ (ญี่ปุ่น: 篤子内親王 โรมาจิ: Tokushi-naishinnō ; 1603 – 30 ตุลาคม 1657) จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นจักรพรรดินีหรือ ชูงู ใน จักรพรรดิโฮะริกะวะ พระองค์เป็นพระราชธิดาองค์ที่ 4 ใน จักรพรรดิโกะ-ซังโจ เจ้าหญิงโทะกุชิจึงมีศักดิ์เป็นพระขนิษฐา (น้องสาว) ต่างพระมารดาของ จักรพรรดิชิระกะวะ และเป็นพระปิตุจฉา (อา) ของจักรพรรดิโฮะริกะวะ

เจ้าหญิงโทะกุชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู)21 มีนาคม พ.ศ. 1636

ประสูติพ.ศ. 1603
วันสิ้นพระชนม์30 ตุลาคม พ.ศ. 1657
พระบิดาจักรพรรดิโกะ-ซังโจ
พระบิดาบุญธรรม:ฟุจิวะระ โนะ โมะโระซะเนะ
พระมารดาฟุจิวะระ โนะ ชิเงะโกะ
พระสวามีจักรพรรดิโฮะริกะวะ

บันทึกแก้ไข