เจ้าหญิงโฌเซฟีน การอลีนแห่งเบลเยียม

เจ้าหญิงโฌเซฟีน การอลีนแห่งเบลเยียม (อังกฤษ: Princess Joséphine Caroline of Belgium) ประสูติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2415 ณ บรัสเซลส์ เบลเยียม เป็นพระธิดาใน เจ้าชายฟิลิป เคานต์แห่งแฟลนเดอส์ และ เจ้าหญิงมารีแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน เป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าเลโอปอลที่ 1 แห่งเบลเยียม เมื่อพระชันษาย่างเข้าสู่วัยสาว ก็ได้เสกสมรสกับเจ้าชายคาร์ล อันโทนแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2437 ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระญาติในพระองค์ โดยรับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น พระชายา มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงสเตฟานี
  2. เจ้าหญิงมารี อ็องตัวแน็ต
  3. เจ้าชายอัลเบรชท์
  4. เจ้าหญิงเฮนเรียตตา
เจ้าหญิงโฌเซฟีน มารีแห่งเบลเยียม
JosephineBelgHohenz.jpg
พระนามเต็มโฌเซฟีน การอลีน มารี อาลแบร์ติน
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งเบลเยียม
เจ้าหญิงแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น พระชายา
ฐานันดรศักดิ์เฮอร์รอยัลไฮนีส
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา (ประสูติ}
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (เสกสมรส)
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ18 ตุลาคม พ.ศ. 2415
บรัสเซลส์ เบลเยียม
สิ้นพระชนม์6 มกราคม พ.ศ. 2501 (85 ปี)
พระบิดาเจ้าชายฟิลิป เคานต์แห่งแฟลนเดอส์
พระมารดาเจ้าหญิงมารีแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน
พระสวามีเจ้าชายคาร์ล อันโทนแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระบุตรเจ้าหญิงสเตฟานี
เจ้าหญิงมารี อ็องตัวแน็ต
เจ้าชายอัลเบรชท์
เจ้าหญิงเฮนเรียตตา