เจ้าหญิงโคซู

พระราชธิดาในจักรพรรดิคัมมุและเจ้าหญิงพระชายาในจักรพรรดิซะงะ

เจ้าหญิงโคซู (ญี่ปุ่น: 高津内親王โรมาจิ: 'Kōzu-naishinnō' ; ? – 11 พฤษภาคม 1384) เจ้าหญิงและเจ้าหญิงพระชายาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นพระราชธิดาองค์ที่ 12 ใน จักรพรรดิคัมมุ จักรพรรดิองค์ที่ 50 และเป็นเจ้าหญิงพระชายาใน จักรพรรดิซะงะ จักรพรรดิองค์ที่ 52 ซึ่งพระองค์มีพระโอรส-ธิดากับจักรพรรดิซะงะทั้งสิ้น 2 พระองค์

บันทึก แก้ไข