เจ้าหญิงเฮ็ลเลนา อาเดิลไฮท์แห่งเดนมาร์ก

เจ้าหญิงเฮ็ลเลนา อาเดิลไฮท์แห่งเดนมาร์ก (เยอรมัน: Prizessin Helene Adelaheid von Denmark); (เดิม:เจ้าหญิงเฮ็ลเลนา อาเดิลไฮท์แห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซอเนอร์ปอร์-กลึคส์บวร์ค) (1 มิถุนายน ค.ศ. 1888 - 30 มิถุนายน ค.ศ. 1962) เป็นพระชายาใน เจ้าชายฮารัลด์แห่งเดนมาร์ก ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ที่ 3 ใน ฟรีดริช เฟอร์ดินานด์ ดยุกแห่งแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ กับ เจ้าหญิงกาโรลีน มาทิลด์แห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซอเนอร์ปอร์-ออกัสเทนเบิร์ก พระองค์ทรงเป็นพระมารดาใน เจ้าหญิงคาโรลีเนอ-มาทิลเดอแห่งเดนมาร์ก เป็นพระอัยยิกาใน เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก เคานต์อิงกอล์ฟแห่งโรเซินบอร์ก เคานต์คริสเตียนแห่งโรเซินบอร์ก รวมถึงเป็นพระมาตุจฉา (น้า) ใน เจ้าหญิงซิบิลลาแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา พระราชมารดาในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน

เจ้าหญิงเฮ็ลเลนา อาเดิลไฮท์
เจ้าหญิงฮารัลด์แห่งเดนมาร์ก
ประสูติ1 มิถุนายน ค.ศ. 1888(1888-06-01)
กรันฮอยส์ จังหวัดชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ ราชอาณาจักรปรัสเซีย จักรวรรดิเยอรมัน
สิ้นพระชนม์30 มิถุนายน ค.ศ. 1962(1962-06-30) (74 ปี)
เฮลเลรัพ ประเทศเดนมาร์ก
พระสวามีเจ้าชายฮารัลด์แห่งเดนมาร์ก
พระนามเต็ม
เฮ็ลเลนา อาเดิลไฮท์ วิกตอเรีย มาเรีย
พระบุตร
ราชวงศ์กลึคส์บวร์ค
พระบิดาฟรีดริช เฟอร์ดินานด์ ดยุกแห่งแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์
พระมารดาเจ้าหญิงกาโรลีน มาทิลด์แห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซอเนอร์ปอร์-ออกัสเทนเบิร์ก
ศาสนาลูเทอแรน

อ้างอิง

แก้
  • Bo Bramsen: Huset Glücksborg I–II, 1975.