เจ้าหญิงเจ้า

เจ้าหญิงเจ้า (พินอิน: Zhào Gōngzhǔ , ? – 7 พฤษภาคม 675) หลังสิ้นพระชนม์ได้รับการสถาปนาเป็น จักรพรรดินีกง (พินอิน: Gōng Húanghòu) ก่อนจะเปลี่ยนเป็น จักรพรรดินีเหอซื่อ (พินอิน: Hésì Húanghòu) เป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ถัง เป็นพระชายาพระองค์แรกในจักรพรรดิถังจงจง พระราชโอรสในจักรพรรดิถังเกาจง เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชาย กับเจ้าหญิงฉางเล่อ (? – 688) พระราชธิดาในจักรพรรดิถังเกาจู่ ผู้เป็นพระอัยยิกากับ เจ้ากุ้ย

เจ้าหญิงเจ้าถูกจับขังคุกเนื่องจากพระมารดาคือเจ้าหญิงฉางเล่อไปวิพากษ์วิจารณ์จักรพรรดินีบูเช็กเทียน พระอัครมเหสีในจักรพรรดิเกาจงและเป็นพระมารดาของเจ้าชายหลี่เสี่ยน และบังคับให้อดพระกระยาหารจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 675

เมื่อจักรพรรดิจงจงได้กลับมาครองราชบัลลังก์อีกเป็นครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 705 หรือ 30 ปีต่อมาจากเหตุการณ์นั้นพระองค์ก็ได้สถาปนาองค์หญิงเจ้าอดีตพระชายาที่สิ้นพระชนม์ขึ้นเป็นจักรพรรดินีกงกระทั่งเมื่อ ค.ศ. 710 ได้มีการเปลี่ยนพระนามจักรพรรดินีกงเป็นจักรพรรดินีเหอซี