เจ้าหญิงอีนีกาแห่งทวร์นและทัคซิส

เจ้าหญิงอีนีกาแห่งทวร์นและทัคซิส (อังกฤษ: Her Serene Highness Princess Iniga of Thurn and Taxis) ประสูติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2468 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กใน เจ้าชายลูทวิช ฟิลลิพแห่งทวร์นและทัคซิส และ เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2444–2493) เป็นพระนัดดาใน อัลแบร์ท เจ้าชายที่ 8 แห่งทวร์นและทัคซิส พระภาติยะใน 2 เจ้าชายพระประมุขแห่งราชวงศ์ทวร์นและทัคซิส คือ ฟรันทซ์ โยเซ็ฟ เจ้าชายที่ 9 แห่งทวร์นและทัคซิส และ คาร์ล ออกุส เจ้าชายที่ 10 แห่งทวร์นและทัคซิส ผ่านทางสายพระบิดาและเป็นพระนัดดาใน แกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก พระภาคิไนยใน 2 แกรนด์ดัชเชสผู้ปกครองแห่งลักเซมเบิร์ก คือ แกรนด์ดัชเชสมารี-อาเดลาอีดแห่งลักเซมเบิร์ก และ แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก ผ่านทางพระมารดา ทรงมีพระเชษฐา 1 พระองค์ คือ

  • เจ้าชายอันเซล์มแห่งทวร์นและทัคซิส
เจ้าหญิงอีนีกาแห่งทวร์นและทัคซิส

อีนีกา อันนา มาการ์เร็ต วิลเฮลมีน ลุยเซีย
เจ้าหญิงแห่งทวร์นและทัคซิส
เจ้าหญิงเอเบอร์ฮาร์ดแห่งอูรัช
ประสูติ25 สิงหาคม 2468
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
สิ้นพระชนม์17 กันยายน พ.ศ. 2551 (83 ปี)
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
พระสวามีเจ้าชายเอเบอร์ฮารดแห่งอูรัช
พระบุตรเจ้าหญิงเอมิลีแห่งอูรัช
เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งอูรัช
คาร์ล แอนเซล์ม ดยุกแห่งอูรัช
วิลเฮ็ล์ม อัลแบร์ท ดยุกแห่งอูรัช
เจ้าชายไอนิโกแห่งอูรัช
ราชวงศ์ราชวงศ์ทวร์นและทัคซิส
พระบิดาเจ้าชายลูทวิช ฟิลลิพแห่งทวร์นและทัคซิส
พระมารดาเจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2444–2493)

เจ้าหญิงอีนีกาแห่งทวร์นและทัคซิส ทรงเสกสมรสกับ เจ้าชายเอเบอร์ฮารดแห่งอูรัช เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2491 รับพระราชทานพระอิสริยยศ เจ้าหญิงเอเบอร์ฮาร์ดแห่งอูรัช พระชายา มีพระบุตร คือ

เจ้าหญิงอีนีกาแห่งทวร์นและทัคซิส สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 สิริพระชันษา 83 ปี

อ้างอิง

แก้
  • "Stellenbesetzung der 50. Infanterie-Division". 50. Infanterie Division (in German). Archived from the original on 17 June 2016. Retrieved 14 October 2018.
  • "Schnelle Abteilung 505". Lexikon der Wehrmacht (in German). Retrieved 14 October 2018.
  • "Prince Philippe d'Orléans - Nobiliana". Retrieved 19 May 2017.
  • "Iniga-Anna Magareta Wilhelmine Gräfin von Württemberg Prinzessin von Thurn und Taxis Fürstin von Urach". Münchner Merkur (in German). 19 September 2008. Retrieved 15 July 2009.[dead link]