เจ้าหญิงอีซาแบลแห่งออร์เลอ็อง (ประสูติ พ.ศ. 2475)

เจ้าหญิงอีซาแบลแห่งออร์เลอ็อง (ประสูติ พ.ศ. 2475) (อังกฤษ: Her Royal Highness Princess Isabelle Marie Laure Victoire of Orléans) ประสูติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2475 เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่และพระองค์แรกใน เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (พ.ศ. 2451–2542) และ เจ้าหญิงอีซาแบลแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา เป็นพระภคินีใน เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส พระปิตุจฉา (ป้าฝ่ายพ่อ) ใน เจ้าชายฌ็อง เคานต์แห่งปารีส ทรงสืบเชื้อสายมาจาก จักรพรรดิเปดรูที่ 2 แห่งบราซิล ผ่านทางพระมารดา ซึ่งพระองค์ประสูติในวันที่พระบิดาและพระมารดาครบรอบ 1 ปี การเสกสมรส

เจ้าหญิงอีซาแบลแห่งออร์เลอ็อง (ประสูติ พ.ศ. 2475)

อีซาแบล มาเรีย ลอรา วิตโตรี
เจ้าหญิงแห่งออร์เลอ็อง
เคาน์เตสแห่งเชินบอร์น -บุชไฮม์
ประสูติ8 เมษายน พ.ศ. 2475 (92 ปี)
ประเทศเบลเยียม
พระสวามีฟรีดริช คาร์ล เคานต์แห่งเชินบอร์น -บุชไฮม์
พระบุตรดาเมน กราฟ ฟอน เชินบอร์น -บุชไฮม์
วินด์เซนต์ กราฟ ฟอน เชินบอร์น -บุชไฮม์
ลอร์เรน กริฟิน เชินบอร์น -บุชไฮม์
แกลร์ มารี กริฟิน ฟิน เชินบอร์น -บุชไฮม์
เมลคอ กราฟ ฟอน เชินบอร์น -บุชไฮม์
ราชวงศ์ราชวงศ์ออร์เลอ็อง
พระบิดาเจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (2451-2542)
พระมารดาเจ้าหญิงอิซาเบลแห่งออร์เลอ็อง-บราแกนซา

พระองค์ทรงเสกสมรสกับ ฟรีดริช คาร์ล เคานต์แห่งเชินบอร์น -บุชไฮม์ มีพระบุตรดังนี้

  1. ดาเมน กราฟ ฟอน เชินบอร์น - บุชไฮม์
  2. วินด์เซนต์ กราฟ ฟอน เชินบอร์น - บุชไฮม์
  3. ลอร์เรน กริฟิน ฟอน เชินบอร์น - บุชไฮม์
  4. แกลร์ มารี กริฟิน ฟอน เชินบอร์น - บุชไฮม์
  5. เมลคอ กราฟ ฟอน เชินบอร์น - บุชไฮม์