เจ้าหญิงมาเรียแห่งโรมาเนีย (1870-1874)

เจ้าหญิงมาเรียแห่งโรมาเนีย (1870-1874) (อังกฤษ: Princess Maria of Romania (1870–1874))

เจ้าหญิงมาเรียแห่งโรมาเนีย (1870-1874)

มาเรีย วอน โฮเอินโซลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน
เจ้าหญิงมาเรียในปี พ.ศ. 2416
เจ้าหญิงแห่งโรมาเนีย
ประสูติ8 กันยายน พ.ศ. 2413
โรมาเนีย
สวรรคต9 เมษายน พ.ศ. 2417 (3 ปี)
โรมาเนีย
ราชวงศ์โฮเฮนโซเลน-ซิกมารินเกน
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย
พระราชมารดาเอลิซาเบธแห่งวีด สมเด็จพระราชินีแห่งโรมาเนีย

พระประวัติ แก้

เจ้าหญิงมาเรียแห่งโรมาเนีย (1870-1874) ประสูติเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2413ประเทศโรมาเนีย ทรงเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวใน สมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย และ เอลิซาเบธแห่งวีด สมเด็จพระราชินีแห่งโรมาเนีย โดยขณะเจริญพระชันษา 2 พรรษา พระองค์สามารถระบุแผนที่และบอกชื่อประเทศได้โดยเพียงทอดพระเนตรเพียงครั้งเดียว โดยก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงตรัสกับพระราชมารดาว่า

หนูจะขึ้นไปนั่งบนดวงดาว

— เจ้าหญิงมาเรียแห่งโรมาเนีย (1870-1874)

เจ้าหญิงมาเรีย ทรงไม่มีสิทธิในการขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งโรมาเนีย เนื่องจากต้องเป็นบุรุษเท่านั้นที่ทรงราชย์ได้

สิ้นพระชนม์ แก้

ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2474 เจ้าหญิงมาเรียทรงประชวรด้วยไข้หวัดอีดำอีแดง ซึ่งระบาดมากในเมือง บูคาเรสต์ ทำให้มีประชากรล้มตายเป็นจำนวนมาก โดยพระองค์ถูกนำส่งไปที่ประสาทเพลส โดยได้รับการถวายพระโอสถจากนายแพทย์ทีโอดอร์และคณะแพทย์คนอื่นๆอีกมากมาย แต่พระอาการก็ไม่ดีขึ้นและสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2417 สร้างความเสียพระราชหฤทัยอันใหญ่หลวงสู่พระราชบิดาและพระราชมารดารวมทั้งประชาชนโรมาเนียเป็นอย่างมาก โดยพระศพของเจ้าหญิงมาเรียถูกฝังไว้ ณ วิหารคอร์เนีย ตามพระราชประสงค์ของพระราชมารดา โดย เอลิซาเบธแห่งวีด สมเด็จพระราชินีแห่งโรมาเนีย มีพระราชดำรัสถึงพระราชธิดาเป็นครั้งสุดท้ายว่า

อย่าร้องไห้ เธอยังไม่ตาย แค่นอนหลับ

พระรูปของเจ้าหญิงมาเรีย แก้