เจ้าหญิงมาร์กาเรเทอแห่งซัคเซิน

เจ้าหญิงมาร์กาเรเทอแห่งซัคเซิน (เยอรมัน: Margarete von Sachsen) ทรงเป็นอาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย ที่ทรงได้รับการสถาปนาหลังการอภิเษกสมรส

เจ้าหญิงมาเกอริต้าแห่งซัคเซิน

เจ้าหญิงมาเกอริตาประสูติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 1840 ณ เมืองเดรสเดิน ราชอาณาจักรซัคเซิน เป็นพระธิดาในพระเจ้าโยฮันที่ 1 แห่งซัคเซิน และเจ้าหญิงอมาลี เอากุสเทอ แห่งบาวาเรีย เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่กับพระบิดาและพระมารดา โดยพระองค์ทรงไปประทับอยู่ที่โรงเรียนประจำ โดยประทับและทรงได้รับการศึกษาเพียงลำพัง แต่พระบิดาและพระมารดาได้เสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมเยียนพระองค์เป็นบางครั้ง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 1856 ซึ่งขณะนั้น มีพระชนมายุเพียง 16 ชันษา พระมารดาทรงรีบให้มีการจัดพระพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระองค์กับพระญาติของพระองค์ อาร์ชดยุกคาร์ล ลูทวิช แห่งออสเตรีย ซึ่งเป็นพระโอรสในอาร์ชดยุกฟรันทซ์ คาร์ล แห่งออสเตรีย และเจ้าหญิงโซฟีแห่งบาวาเรีย ซึ่งเป็นพระขนิษฐาของพระมารดา และเป็นพระมาตุจฉาของพระองค์ โดยหลังจากการอภิเษกสมรส พระองคต์ทรงได้รับการสถาปนาเป็นอาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย ทั้ง 2 พระองค์ทรงไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาเลย

อาร์ชดัชเชสมาร์กาเรเทอ สิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1858 ณ เมืองมอนซา ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเวลาที่พระองค์กำลังเสด็จแปรพระฐานในประเทศอิตาลี พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคไทฟอยด์ในขณะที่เสด็จประพาส สิริพระชนมายุเพียง 18 ชันษาเท่านั้น จักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซ็ฟ มีพระบรมราชโองการฝังพระศพรวมกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ ไว้ที่วิหารฮาพส์บวร์ค กรุงเวียนนา แต่อาร์ชดยุกคาร์ล ลูทวิชมีพระบัญชาให้ฝังไว้ที่พระตำหนักส่วนพระองค์ที่เมืองอินส์บรุค ซึ่งพระองค์ทรงทูลขอไว้ก่อนสิ้นพระชนม์

อ้างอิง

แก้