เจ้าหญิงมารี เซซีล แห่งปรัสเซีย

เจ้าหญิงมารี เซซีล แห่งปรัสเซีย (อังกฤษ: Princess Marie Cécile of Prussia)

มารี เซซีล
ประสูติ28 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
พระสวามีดยุกฟรีดริช ออกัสแห่งอ็อลเดินบวร์ค
พระนามเต็ม
มารี เซซีล คิรา วิคทอรีอา ลูอีเซอ
พระบุตรดยุกพอล วัลเดมาร์
ดัชเชสรีซา
ดัชเชสบิไบเนีย
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
อ็อลเดินบวร์ค
พระบิดาเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสคิรา คิริลลอฟนาแห่งรัสเซีย

พระประวัติ แก้

เจ้าหญิงมารี เซซีล ประสูติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 เป็นพระบุตรพระองค์ที่ 3 และพระธิดาพระองค์แรกในเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซียและแกรนด์ดัชเชสคิรา คิริลลอฟนาแห่งรัสเซีย พระองค์เป็นพระนัดดาในเจ้าชายวิลเฮ็ล์ม มกุฎราชกุมารแห่งปรัสเซีย และเป็นพระราชปนัดดาในจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี

เสกสมรส แก้

เจ้าหญิงมารี เซซีลแห่งปรัสเซีย ทรงเสกสมรสกับ ดยุกฟรีดริช ออกัสแห่งอ็อลเดินบวร์ค เมื่อ พ.ศ. 2508 โดยพระสวามีนั้นทรงมีความเชี่ยวชาญดานงานเกษตร โดยทั้ง 2 สมรสกันในกรุงเบอร์ลิน และเป็นครั้งแรกของราชวงศ์โฮเอินโซลเลิร์น ที่เสกสมรสในกรุงเบอร์ลิน นับตั้งแต่การเสกสมรสครั้งล่าสุดใน พ.ศ. 2456 โดยเจ้าหญิงมารี เซซีลได้รับพระราชทานพระนามตามพระสวามีว่า ดัชเชสฟรีดริช ออกัสแห่งอ็อลเดินบวร์ค โดยมีพระบุตรดังนี้ ดยุกพอล วัลเดมาร์

  1. ดัชเชสรีซา
  2. ดัชเชสบิไบเนีย

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ทั้ง 2 ทรงหย่าขาดจากกัน และใน พ.ศ. 2534 ดยุกฟรีดริช ออกัสแห่งอ็อลเดินบวร์ค อดีตพระสวามีของพระองค์ก็ได้สมรสใหม่กับ เคาน์เตสโดนาทาแห่งแคชเทล-รูเดนฮุสเซน ซึ่งเป็นอดีตพระชายาในเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์แห่งปรัสเซีย (พ.ศ. 2487–2520) ผู้เป็นพระอนุชาแท้ ๆ ในเจ้าหญิงมารี เซซีล

การสืบทอดราชบัลลังก์อังกฤษ แก้

เจ้าหญิงมารี เซซีล และพระบุตรทรงมีสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์อังกฤษ เนื่องจากทรงสืบเชื้อสายมาจากเจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชกุมารี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร แต่ยกเว้นพระโอรสของพระองค์เท่านั้น เนื่องจากต้องสืบฐานันดรจากพระบิดา