เจ้าหญิงผิงหยาง

บทความนี้เกี่ยวกับเจ้าหญิงผิงหยางแห่งราชวงศ์ถัง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เจ้าหญิงผิงหยาง (แก้ความกำกวม)

เจ้าหญิงผิงหยางแห่งราชวงศ์ถัง (พินอิน: Píngyáng Gōngzhǔ, ? – 14 มีนาคม 623) เป็นเจ้าหญิงพระราชธิดาในจักรพรรดิถังเกาจู่ ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังราชวงศ์ถัง พระองค์ได้มีส่วนช่วยพระบิดาให้สามารถขยายพระราชอำนาจและสามารถโค่นล้มราชวงศ์สุย ลงได้โดยจัดตั้งกองทหารหญิงที่พระองค์บังคับบัญชาด้วยพระองค์เองในการบุกยึดฉางอันเมืองหลวงของราชวงศ์สุย

เจ้าหญิงผิงหยาง