เจ้าหญิงซาเราะฮ์ บินต์ ฟัยศ็อล

เจ้าหญิงซาเราะฮ์ บินต์ ฟัยศ็อล (อังกฤษ: Princess Sara bint Faisal) ประสูติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 ณ อัมมาน จอร์แดน เป็นพระธิดาพระองค์ที่ 3 และพระองค์ที่ 2 ใน เจ้าชายไฟซาห์ บิน ฮุสเซน และ เจ้าหญิงอเลีย ทาบับ เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน และพระราชภาติยะใน สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 แห่งจอร์แดน ทรงมีพระขนิษฐาฝาแฝดคือ เจ้าหญิงอาอิชะฮ์ บินต์ ไฟซาห์ ปัจจุบันทรงศึกษาใน โรงเรียนอัมมาน บัคคาลัวเลส เช่นเดียวกับพระขินษฐา

เจ้าหญิงซาเราะฮ์ บินต์ ฟัยศ็อล

ซาเราะฮ์ บินต์ ฟัยศ็อล
เจ้าหญิงแห่งฮาชิมียะฮ์แห่งจอร์แดน
ราชวงศ์ราชวงศ์ฮาชิมียะฮ์
พระบิดาเจ้าชายไฟซาห์ บิน ฮุสเซน
พระมารดาเจ้าหญิงอเลีย ทาบับ
ประสูติ27 มีนาคม พ.ศ. 2540 (25 ปี)
อัมมาน ประเทศจอร์แดน

อ้างอิงแก้ไข

[1]

  1. Jordanian royal family information