เจ้าหญิงคริสตินแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา

เจ้าหญิงคริสตินแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา (อังกฤษ: Her Royal Highness Princess Christine of Orléans-Braganza) (เดิม เจ้าหญิงคริสตินแห่งลีญ) พระธิดาในอ็องตวน เจ้าชายที่ 13 แห่งลีญ กับเจ้าหญิงอาลิกซ์ เจ้าหญิงแห่งลีญ เป็นพระนัดดาในแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก กับเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา เป็นพระขนิษฐาใน มีแชล เจ้าชายที่ 14 แห่งลีญ และเป็นพระมาตุจฉาในอ็องรี อ็องตวน เจ้าชายรัชทายาทแห่งลีญ พระองค์เสกสมรสกับเจ้าชายอังโตนีอูแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา มีพระบุตร 4 พระองค์

เจ้าหญิงคริสตินแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา
พระนามคริสติน มาเรีย เอลิซาเบธ
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งลีญ
เจ้าหญิงแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา
ราชวงศ์ราชวงศ์ลีญ
ราชวงศ์บราแกนซา
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ11 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (66 ปี)
พระบิดาอ็องตวน เจ้าชายที่ 13 แห่งลีญ
พระมารดาเจ้าหญิงอาลิกซ์ เจ้าหญิงแห่งลีญ
พระสวามีเจ้าชายอังโตนีอูแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา
พระบุตรเจ้าชายเปดรู ลูอิสแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา
เจ้าหญิงอาแมเลีย
เจ้าชายราฟาแอลแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา
เจ้าหญิงมารีอา กาบรีเอลา

อ้างอิงแก้ไข