เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ)

เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ) ขุนนางไทยในช่วง กรุงศรีอยุธยา ตอนปลายซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีที่ สมุหนายก ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ)
สมุหนายก
กษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี
สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
ก่อนหน้า เจ้าพระยาชำนาญภักดี (สมบุญ)
ถัดไป พระยาราชสงคราม (ปาน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด กรุงศรีอยุธยา
เสียชีวิต กรุงศรีอยุธยา

เจ้าพระยาจักรีท่านนี้มักถูกเรียกว่า เจ้าพระยาจักรีโรงฆ้อง เพราะเรือนที่ท่านอาศัยอยู่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงทำฆ้อง ซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ เนื่องจากท่านเป็นพระบิดาบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อ้างอิงแก้ไข