เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ)

เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ) ขุนนางในอาณาจักรอยุธยาซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีที่ สมุหนายก ในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีและสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ

เจ้าพระยาจักรี (ครุฑ)
สมุหนายก
กษัตริย์สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี
สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
ก่อนหน้าเจ้าพระยาชำนาญภักดี (สมบุญ)
ถัดไปพระยาราชสงคราม (ปาน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดกรุงศรีอยุธยา
เสียชีวิตกรุงศรีอยุธยา
บุตรสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (บุตรบุญธรรม)

เจ้าพระยาจักรีท่านนี้มักถูกเรียกว่า เจ้าพระยาจักรีโรงฆ้อง เพราะเรือนที่ท่านอาศัยอยู่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงทำฆ้อง ซึ่งท่านมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ เนื่องจากท่านเป็นพระบิดาบุญธรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช[1]

อ้างอิง

แก้
  1. "พระเจ้าตาก (สิน) และเจ้าพระยาจักรีมุสลิมสองพ่อลูก". ศิลปวัฒนธรรม. 2018-11-25.