เจ้าชายเฮนรี (พระราชโอรสพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1)

เจ้าชายเฮนรีแห่งอังกฤษ (6 พฤษภาคม ค.ศ. 1268 – 14 ตุลาคม ค.ศ. 1274) เป็นพระราชบุตรลำดับที่ห้า และเป็นพระราชโอรสลำดับที่สองของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ[1] ประสูติแต่เลโอนอร์แห่งกัสติยา พระอัครมเหสีพระองค์แรก[2][3]

เจ้าชายเฮนรีแห่งอังกฤษ
พระรูปเจ้าชายเฮนรีในพงศาวลีกษัตริย์อังกฤษ
ประสูติ6 พฤษภาคม ค.ศ. 1268(1268-05-06)
ปราสาทวินด์เซอร์ บาร์กเชอร์ ราชอาณาจักรอังกฤษ
สิ้นพระชนม์14 ตุลาคม ค.ศ. 1274(1274-10-14) (6 ปี)
กิลด์ฟอร์ด ราชอาณาจักรอังกฤษ
ฝังพระศพ20 ตุลาคม ค.ศ. 1274
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ราชวงศ์แพลนแทเจอนิต
พระบิดาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ
พระมารดาเลโอนอร์แห่งกัสติยา

ประสูติ แก้

เจ้าชายเฮนรีประสูติภายในพระราชวังวินด์เซอร์ตั้งแต่ในรัชกาลพระเจ้าเฮนรีที่ 3 แห่งอังกฤษ ซึ่งเป็นพระอัยกา ก่อนหน้านี้เจ้าชายจอห์น ซึ่งเป็นพระเชษฐา ซึ่งอยู่ในการดูแลของริชาร์ด เอิร์ลแห่งคอร์นวอลล์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ทำให้เจ้าชายเฮนรีเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษ ที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และอยู่ในลำดับที่สองของการสืบราชสันตติวงศ์อังกฤษ หลังพระเจ้าเฮนรีที่ 3 พระอัยกา เสด็จสวรรคต พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 ซึ่งเป็นพระชนกเสวยราชสมบัติสืบมา ทำให้เจ้าชายเฮนรีเป็นทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงใน ค.ศ. 1273 นั้นเอง พร้อมกับทรงวางตัวให้หมั้นหมายกับฆัวนาที่ 1 แห่งนาวาร์

สิ้นพระชนม์ แก้

เจ้าชายเฮนรีได้รับการอุปถัมภ์อำรุงจากอะลิอูโนแห่งพรอว็องส์ซึ่งเป็นอัยยิกาฝ่ายพระชนก มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่พระชนกชนนีทรงเข้าร่วมสงครามครูเสด พระองค์ทรงคุ้นเคยกับพระอัยยิกามากกว่าพระชนกชนนีเสียอีก พระอัยยิกาคอยถวายพยาบาลและปลอบประโลมเจ้าชายเฮนรีที่มักประชวรกระเสาะกระแสะ กระทั่งที่สุดเจ้าชายเฮนรีสิ้นพระชนม์ลงด้วยสาเหตุธรรมชาติที่กิลด์ฟอร์ดใน ค.ศ. 1274 โดยไม่มีพระชนกชนนีเสด็จมาดูใจเป็นครั้งสุดท้าย และกว่าที่ทรงรู้ข่าวการประชวร เจ้าชายเฮนรีก็สิ้นพระชนม์ไปแล้ว พระศพของเจ้าชายเฮนรีถูกฝังภายในเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์

อ้างอิง แก้

  1. Royal Descent, Henry of England เก็บถาวร 2014-04-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. "On 6 May 1268 one of Eleanor of Castile's yeomen was to have 20 marks from Henry III for good news brought to the king about her childbearing, and from 14 July 1268 young Henry appears with John in writs of liberate for their household expenses. Henry was presumably the child born around the beginning of May 1268."
  2. John Carmi Parsons, The Year of Eleanor of Castile's Birth and her Children by Edward I. Medieval Studies XLVI: 245–65.
  3. Alison Weir, Britain's Royal Families: The Complete Genealogy (London, U.K.: The Bodley Head, 1999), page 82.