เจ้าชายเฟรเดอริกที่ 1 ดยุกแห่งอันฮัลท์

เจ้าชายเฟรเดอริกที่ 1 ดยุกแห่งอันฮัลท์ ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2374เยอรมัน เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 3 และพระองค์แรกใน เจ้าชายเลโอโปลด์ที่ 4 ดยุกแห่งอันฮัลท์ และ เจ้าหญิงฟรีเดอริกา วิลเฮลมินาแห่งปรัสเซีย พระองค์ทรงเข้าศึกษา ณ บอนน์ และ เจนีวา ก่อนจะเข้ารับราชการทหารใน ปรัสเซีย

เจ้าชายเฟรเดอริกที่ 1 ดยุกแห่งอันฮัลท์
ดยุกแห่งอันฮัลท์
ประสูติ29 เมษายน พ.ศ. 2374
เยอรมัน
สิ้นพระชนม์4 มกราคม พ.ศ. 2447 (72 ชันษา)
เยอรมัน
พระชายาเจ้าหญิงอ็องตัวแน็ตแห่งซัคเซิน-อัลเทนบูร์ก
พระนามเต็ม
เลโอโปลด์ ฟรานซ์ ฟรีดีช นีโคลัส
พระบุตรเจ้าชายเลโอโปลด์ เจ้าชายรัชทายาทแห่งอันฮัลท์
เจ้าชายฟรีดริชที่ 2 ดยุกแห่งอันฮัลท์
เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งอันฮัลท์
เจ้าชายเอดูอาร์ด ดยุกแห่งอันฮัลท์
เจ้าชายอริเบิร์ตแห่งอันฮัลท์
เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งอันฮัลท์
ราชวงศ์ราชวงศ์อัสคาเนีย
พระบิดาเจ้าชายเลโอโปลด์ที่ 4 ดยุกแห่งอันฮัลท์
พระมารดาเจ้าหญิงฟรีเดอริกา วิลเฮลมินาแห่งปรัสเซีย

ในปี พ.ศ. 2406 พระองค์ทรงกลายเป็นเจ้าชายรัชทายาทแห่งอันฮัลท์ เมื่อ เจ้าชายเลโอโปลด์ที่ 4 ดยุกแห่งอันฮัลท์ พระบิดาทรงได้รับกสนเป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งอันฮัลท์

ดยุกแห่งอนฮัลท์ แก้

เจ้าชายเฟรเดอริก กลายเป็นดยุกแห่งอันฮัลท์ เมื่อปี พ.ศ. 2414

เสกสมรส แก้

พระองค์ทรงเสกสมรสกับ เจ้าหญิงอ็องตัวแน็ตแห่งซัคเซิน-อัลเทนบูร์ก เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2397 ณ เมืองอัลเทนบูร์ก เนื่องจากพระบิดาพระมารดาทรงเห็นว่า เจ้าชายเฟรเดอริกที่ 1 ดยุกแห่งอันฮัลท์ ทรงมีฐานะร่ำรวยมาก และในวันเสกสมรสนั้น พระองค์และพระชายามีในรับเหรียญเกียรติยศ และเจ้าหญิงอ็องตัวแน็ตได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น ดัชเชสแห่งอันฮัลท์ พระชายา ทั้ง 2 มีพระบุตรร่วมกันดังนี้

  1. เจ้าชายเลโอโปลด์ เจ้าชายรัชทายาทแห่งอันฮัลท์
  2. เจ้าชายฟรีดริชที่ 2 ดยุกแห่งอันฮัลท์
  3. เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งอันฮัลท์
  4. เจ้าชายเอดูอาร์ด ดยุกแห่งอันฮัลท์
  5. เจ้าชายอริเบิร์ตแห่งอันฮัลท์
  6. เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งอันฮัลท์