เจ้าชายชูกะกุ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เจ้าชายชูกะกุ (守覚法親王, 3 เมษายน 1150 – 13 กันยายน 1202) เจ้าชายและพระภิกษุในช่วงปลาย ยุคเฮอัง พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของ จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 77 ที่ประสูติแต่ ฟุจิวะระ โนะ นะรุโกะ

พระสาทิสลักษณ์ของเจ้าชายชูกะกุในชุดนักบวช