เจ้าชายคูนิโยชิ

พระราชโอรสในจักรพรรดิโกะ-นิโจและอดีตรัชทายาทในจักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
(เปลี่ยนทางจาก เจ้าชายคุนิโยะชิ)

เจ้าชายคูนิโยชิ (ญี่ปุ่น: 邦良親王 โรมาจิ: Kuniyoshi-shinnō ; 1843 – 23 เมษายน 1869) เจ้าชายและอดีตรัชทายาทแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิโกะ-นิโจ จักรพรรดิองค์ที่ 94 ที่ประสูติแต่ อิสึสึจิ มุเกะโนะ

ประตูหน้าพระสุสานของเจ้าชายคูนิโยชิ

เมื่อเจ้าชายทะกะฮะรุผู้เป็นพระปิตุลา (อา) ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 96 ใน พ.ศ. 1861 ก็ได้สถาปนาเจ้าชายคูนิโยชิขึ้นเป็นรัชทายาทและในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 1862 พระองค์ได้เข้าพิธีอภิเษกกับ เจ้าหญิงไบชิ พระราชธิดาในจักรพรรดิโกะ-อุดะซึ่งเป็นพระปิตุจฉาและสถาปนาเจ้าหญิงไบชิเป็นเจ้าหญิงพระชายา

เจ้าชายคูนิโยชิสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 1869 หลังจากนั้นจักรพรรดิโกะ-ไดโงะก็ได้สถาปนาพระโอรสองค์ใหญ่ในเจ้าชายคูนิโยชิที่ประสูติแต่พระสนมขึ้นเป็นรัชทายาทสืบต่อมา

บันทึกแก้ไข