เจ้าชายคูนิโยชิ

พระราชโอรสในจักรพรรดิโกะ-นิโจและอดีตรัชทายาทในจักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
(เปลี่ยนทางจาก เจ้าชายคุนิโยะชิ)

เจ้าชายคูนิโยชิ (ญี่ปุ่น: 邦良親王โรมาจิKuniyoshi-shinnō ; 1843 – 23 เมษายน 1869) เป็นพระราชโอรสองค์ที่สามของจักรพรรดิโกะ-นิโจจากสายราชสกุลไดกากูจิ พระองค์เป็นเจ้าชายรัชทายาทของจักรพรรดิโกไดโงะ พระปิตุลา (อา) ของพระองค์ แต่ไม่ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ พระองค์เป็นผู้ก่อตั้งราชสกุล คิเดระ-โนะ-มิยะ

ประตูหน้าพระสุสานของเจ้าชายคูนิโยชิ

เมื่อเจ้าชายทะกะฮะรุผู้เป็นพระปิตุลา (อา) ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 96 ใน พ.ศ. 1861 ก็ได้สถาปนาเจ้าชายคูนิโยชิขึ้นเป็นรัชทายาทและในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 1862 พระองค์ได้เข้าพิธีอภิเษกกับ เจ้าหญิงไบชิ พระราชธิดาในจักรพรรดิโกะ-อุดะซึ่งเป็นพระปิตุจฉาและสถาปนาเจ้าหญิงไบชิเป็นเจ้าหญิงพระชายา

เจ้าชายคูนิโยชิสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 1869 หลังจากนั้นจักรพรรดิโกะ-ไดโงะก็ได้สถาปนาพระโอรสองค์ใหญ่ในเจ้าชายคูนิโยชิที่ประสูติแต่พระสนมขึ้นเป็นรัชทายาทสืบต่อมา

บันทึก

แก้