เจ้าจอมมารดาป้อม ในรัชกาลที่ 1

เจ้าจอมมารดาป้อม หรือ ป้อม สีดา เป็นพระสนมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เจ้าจอมมารดาป้อม
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรไร
บิดามารดา

เจ้าจอมมารดาป้อม เป็นธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง สุรคุปต์) สกุลอำมาตย์รามัญ มารดาเป็นชาวสวนบางเขน ได้รับราชการเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1 มีพระราชธิดา 1 พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรไร ท่านได้เป็นเจ้าจอมละครในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นเจ้าจอมมารดาที่งามมากคนหนึ่ง จึงได้รับบทเป็น "สีดา" พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัสชมเจ้าจอมมารดาป้อมนี้ว่า "ว่างามมาก เมื่อได้เห็นเป็นผู้ใหญ่แล้ว"[1]

อ้างอิง แก้