พระยารัตนจักร (หงส์ทอง สุรคุปต์)

พระยารัตนจักร (หงส์ทอง สุรคุปต์) เป็นขุนนางมอญในสมัยปลายอยุธยา ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกองมอญกรมอาทมาต หนึ่งในกรมมอญอาสา 6 เหล่า และเป็นต้นราชินิกุลสุรคุปต์

พระยารัตนจักร
(หงส์ทอง สุรคุปต์)
ตำแหน่งเจ้ากรมกองมอญกรมอาทมาต
บุตรพระยาเทพเพชร์รัตน์
ม่วง
ปิ่น
เจ้าจอมมารดาป้อม
เจ้าจอมมารดาเอม
เจ้าจอมเพ็ง
ญาติหม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา (เหลน)

ประวัติ

แก้

พระยารัตนจักร สืบเชื้อสายมาจากตระกูลอำมาตย์มอญ มีชื่อตัวว่า "เพชรหงส์ทอง" ซึ่งน่าจะเป็นเพียง "ทอง" ประกอบกับมีเชื้อสายมาจากเมืองหงสาวดี จึงเกิดคำว่า "หงส์" เป็นฉายา ซึ่งหมายถึงเชื้อสายมอญ แต่คำว่าเพชรข้างหน้าชื่อนั้นไม่ทราบที่มาแน่ชัด หรืออาจเรียกปะปนกับบรรดาศักดิ์เดิมว่า "สมิงดาบเพชร" ก่อนได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยารัตนจักร ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกองมอญกรมอาทมาต หนึ่งในกรมมอญอาสา 6 เหล่า

พระยารัตนจักร (หงส์ทอง) และไพร่พลได้รับการโปรดเกล้าให้ตั้งถิ่นฐานแถบเมืองปทุมธานี ท่านมีภรรยาหลายคน คนหนึ่งเป็นสกุลชาวสวนบางเขน มีบุตรที่สำคัญ ได้แก่

  1. พระยาเทพเพชร์รัตน์ (นาค สุรคุปต์)
  2. ท่านม่วง อัยยิกาของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 4[1][2]
  3. ท่านปิ่น ภรรยาพระยาสุรเสนา-คุ้ม
  4. เจ้าจอมมารดาป้อม ในรัชกาลที่ 1
  5. เจ้าจอมมารดาเอม ในรัชกาลที่ 2
  6. เจ้าจอมเพ็ง ในรัชกาลที่ 2

อ้างอิง

แก้
  1. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บำรุงสาสน์. 2530, หน้า 41
  2. เอนก นาวิกมูล. เจ้านาย ขุนนาง. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ. 2555, หน้า 31-32