เจิ่น วัน กุง (เวียดนาม: Trần Văn Cung) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2449 ที่เมืองงีหลก จังหวัดเหงะอาน ในดินแดนอันนัมในอารักขาของฝรั่งเศส เสียชีวิตเมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เป็นนักปฏิวัติชาวเวียดนามและถือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คนแรกของเวียดนาม[1]

เจิ่น วัน กุง

กุงเข้าร่วมในสมาคมยุวชนเพื่อการปฏิวัติเวียดนามเมื่อ พ.ศ. 2469 ต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2471 กุงได้ร่วมกับสมาชิกหัวรุนแรงคนอื่น ๆ จัดตั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์กลุ่มแรกในอินโดจีนฝรั่งเศสและได้ประกาศตัวเป็นศูนย์กลางของพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต โดยกุงได้รับเลือกเป็นเลขาธิการของกลุ่ม หลังจากนั้น กุงและอีกสองคนคือจิ่ญ ดิ่ญ กื๋ว และกีม โตน ได้เข้าร่วมการประชุมของสมาคมยุวชนเพื่อการปฏิวัติเวียดนามที่จัดในฮ่องกงเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2472 ในการประชุมครั้งนี้พวกเขาได้เสนอที่จะเปลี่ยนสมาคมไปเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แต่ถูกปฏิเสธ ทั้งสามคนได้ประท้วงโดยออกจากห้องประชุม และถูกขับออกจากสมาคมในที่สุด กลุ่มของกุงจึงออกมาจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน ก่อนที่จะรวมเข้ากับพรรคคอมมิวนิสต์อื่น ๆ เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ต่อมาอีกไม่นาน กุงถูกรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสจับกุมและเนรเทศไปเฟรนช์เกียนา และได้รับการปล่อยตัวเมื่อ พ.ศ. 2479 เขาเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ต่อไปและเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งเวียดมินห์ และเป็นสมาชิกระดับสูงของเวียดมินห์จนเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2520

อ้างอิง แก้

  1. Hoàng Văn Ðào Việt Nam Quốc dân Đảng: A Contemporary History of a National National Struggle: 1927-1954 . 2008 - Page 24 "A number of its youths and party members were affiliated with the Indo-Chinese Communist Party, “Đảng Cọng Sản Đông Dương” (ICP), while Trần Văn Cung and another numberformed the Indo-China Communist League (ICL), “Đông Dương Cọng Sản Đảng."