เจนต์ (อังกฤษ: Djent) เป็นการเรียกเสียงกีตาร์ของดนตรีแนวเฮฟวีเมทัลซึ่งแตกแขนงมาจากโพรเกรสซิฟเมทัล เป็นศัพท์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เรียกเสียงแตกโทนต่ำของกีตาร์ตั้งแต่สายที่ 6, 7, 8 ถึง 9 โดยมีวงมัชชุกกาห์ (Meshuggah) ของสวีเดนเป็นผู้นำในการเล่น และเรื่มมีวงอื่น ๆ นำเทคนิคนี้ไปใช้ อาทิ Animals As Leaders, Architects, Bulb, Periphery เป็นต้น

ลักษณะเฉพาะ แก้

ลักษณะเฉพาะของเจนต์คือ มีลูกเล่นกีตาร์ที่เร็วและเปี่ยมด้วยพลัง โดยลักษณะของการตั้งสายกีตาร์ที่ต่ำกว่า Bb เป็นต้นไป ซึ่งจะเห็นได้ว่างานดนตรีของวงต่างประเทศหลาย ๆ วงมักจะนิยมใช้กีตาร์ 7-8 สายเป็นต้นไปเพื่อให้ได้เสียงที่ต่ำมาก ๆ ซึ่งในทางเทคนิคแล้วมีความสำคัญมากในการดีดให้เกิดเสียงแบบนี้ เนื่องจากมือขวาต้องอุดสายให้พอดี ไม่มากเกินไปจนความยาวต่อเนื่องของเสียงหายไป และไม่น้อยเกินไปจนเสียงขาดความกระชับ และที่สำคัญคือต้องดีดแรง เนื่องจากการเล่นกีตาร์ที่เสียงต่ำ ๆ หรือพวกแบริโทนกีตาร์ผ่านเสียงแตกที่มากเกินไปจะทำให้เสียงฟังไม่ชัดเจน ดังนั้นนักดนตรีแนวนี้จึงใช้เสียงแตกไม่มาก แต่จะใช้น้ำหนักการดีดเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้การเล่นริฟฟ์หนัก ๆ มีความคมชัด หนักแน่น และกระชับ ปัจจุบันได้มีการถกเถียงว่า"เจนต์"เป็นเพียงแค่วิธีการเล่นดนตรีอย่างหนึ่งไม่ใช่แนวดนตรีอย่างที่เข้าใจกันมาตั้งแต่แรก ซึ่งสังเกตได้จากการเล่นดนตรีในปัจจุบันของเพลงแนวอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เมทัล ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนนำไปใช้ได้อย่างน่าสนใจและเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก

อ้างอิง แก้