บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เงื่อน คือการผูกปมด้วยเชือก มีหลายชนิดและประโยชน์แตกต่างกัน

ภาพเงื่อนแบบต่างๆ