เงื่อน คือการผูกปมด้วยเชือก มีหลายชนิดและประโยชน์แตกต่างกัน

ภาพเงื่อนแบบต่างๆ