ที่ตั้งเทศมณฑล

(เปลี่ยนทางจาก เคาน์ตีซีต)

ที่ตั้งเทศมณฑล (อังกฤษ: county seat) อาจหมายถึงที่ตั้งของศูนย์การบริหาร หรือเมืองหลวงของเทศมณฑลหรือเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ

ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เทศมณฑลถือเป็นหน่วยการปกครอง หรือหน่วยการบริหารของรัฐหนึ่ง โดยที่ตั้งของเทศมณฑลจะเป็นเมืองหรือสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น สภานิติบัญญัติ สำนักงานศาล ฯลฯ โดยในรัฐเวอร์มอนต์ในสหรัฐอเมริกาจะเรียกว่า shire town[1]

ในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์จะใช้คำว่า เมืองเทศมณฑล (county town) ซึ่งมีความหมายคล้ายกับคำนี้

อ้างอิง แก้