เมืองเทศมณฑล

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มณฑลการปกครองของอังกฤษ

เมืองเทศมณฑล หรือ เมืองหลวงของเทศมณฑล (อังกฤษ: county town) คือ “เมืองหลวง” ของ มณฑลในสหราชอาณาจักรหรือในสาธารณรัฐไอร์แลนด์. “เมืองมณฑล” มักจะเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารและองค์การยุติธรรมหรือเป็นเมืองที่ก่อตั้งมานานจนกลายเป็นเมืองหลักของมณฑลโดยปริยาย แต่ความหมายของ “เมืองมณฑล” เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมที่เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารของมณฑล และอันที่จริงแล้ว “เมืองมณฑล” หลายเมืองในปัจจุบันมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเช่นเมืองมณฑลดาร์บีที่บริหารโดยรัฐบาลท้องถิ่นระดับเดียวที่แยกจากมณฑลดาร์บีเชอร์ นอกจากนั้นเมืองมณฑลหลายเมืองก็ยังมีฐานะเป็น “นคร” แต่เมืองเหล่านี้ก็ยังเรียกว่า “เมืองมณฑล” ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นนครหรือไม่

วัดเซนต์แมรีในเมืองวอริคเมืองหลวงของมณฑลวอริคเชอร์

ข้อที่น่าสังเกตคือ แคนาดาตะวันออกและสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า “County seat” แทนความหมายนี้ แต่ในรัฐลุยเซียนาใช้คำว่า “Parish seat” แทน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข