เมืองเทศมณฑล หรือ เมืองหลวงของเทศมณฑล (อังกฤษ: county town) คือ “เมืองหลวง” ของเทศมณฑลในสหราชอาณาจักรหรือในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ “เมืองเทศมณฑล” มักจะเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารและองค์การยุติธรรมหรือเป็นเมืองที่ก่อตั้งมานานจนกลายเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลโดยปริยาย แต่ความหมายของ “เมืองเทศมณฑล” เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมที่เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารของเทศมณฑล และอันที่จริงแล้ว “เมืองเทศมณฑล” หลายเมืองในปัจจุบันมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเช่นเมืองเทศมณฑลดาร์บีที่บริหารโดยรัฐบาลท้องถิ่นระดับเดียวที่แยกจากเทศมณฑลดาร์บิเชอร์ นอกจากนั้นเมืองเทศมณฑลหลายเมืองก็ยังมีฐานะเป็น “นคร” แต่เมืองเหล่านี้ก็ยังเรียกว่า “เมืองเทศมณฑล” ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นนครหรือไม่

วัดเซนต์แมรีในเมืองวอริกเมืองหลวงของเทศมณฑลวอร์ริกเชอร์

ข้อที่น่าสังเกตคือ แคนาดาตะวันออกและสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า “County seat” แทนความหมายนี้ แต่ในรัฐลุยเซียนาใช้คำว่า “Parish seat” แทน

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้