เควอร์ตี

รูปแบบของคีย์บอร์ดที่ขึ้นต้นแป้นพิมพ์แถวแรกว่า "QWERTYUIOP

เควอร์ตี (อ่าน คฺว ควบกล้ำ; อังกฤษ: QWERTY; /ˈkwɜːrti/) เป็นผังแป้นพิมพ์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันนี้ ชื่อ เควอร์ตี มาจากอักษร 6 ตัวแรกของแป้นพิมพ์ ปรากฏอยู่ในตำแหน่งซ้ายบนสุดของแป้นพิมพ์โดยไม่นับรวมแถวแรกซึ่งเป็นแถวสัญลักษณ์ ซึ่งในแถวดังกล่าวเมื่อมองจากซ้ายไปขวาจะมีอักษร Q-W-E-R-T-Y-U-... แรกเริ่มผังแป้นพิมพ์เควอร์ตีได้ออกแบบมาให้ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ดีด Sholes และ Glidden ซึ่งต่อมาได้ขายให้แก่ Remington ใน พ.ศ. 2421 Remington No. 2 ซึ่งเป็นรุ่นที่สองของเครื่องพิมพ์ดีดดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผังแป้นพิมพ์เควอร์ตีเป็นที่รู้จักมากไปด้วย ถึงแม้ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดจะไม่เป็นที่นิยมเท่ากับเมื่อก่อนแล้ว แต่ผังแป้นพิมพ์เควอร์ตีก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่สูงเนื่องจากปรากฏการณ์เครือข่าย (network effect) และมีความเชื่อว่าผังแป้นพิมพ์ชนิดอื่นไม่ได้มีข้อดีกว่าผังแป้นพิมพ์เควอร์ตีมากเท่าไรนัก[1] การใช้ผังแป้นพิมพ์เควอร์ตีอย่างแพร่หลายนี้มักนำมาเป็นตัวอย่างของมาตรฐานเปิด

รูปแบบผังแป้นพิมพ์ QWERTY ของ สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน

[2]

อ้างอิง

แก้
  1. Liebowitz, Stan; Margolis, Stephen E. (1990), "The Fable of the Keys", Journal of Law and Economics, 33 (1): 1–26, doi:10.1086/467198
  2. "Casson and Ryan, Open Standards, Open Source Adoption in the Public Sector, and Their Relationship to Microsoft's Market Dominance". Papers.ssrn.com. สืบค้นเมื่อ 2011-01-31.

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้