เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน

เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน (รัสเซีย: Орден Ленина, Orden Lenina) คือเครื่องอิสริยาภรณ์ของสหภาพโซเวียตโดยตั่งชือตามวลาดีมีร์ เลนินผู้นำการปฏิวัติเดือนตุลาคมโดยผู้ได้รับต้องมีคุณสมบัติดังนี่

  • พลเรือนผู้มีความโดดเด่นในการรับใช้ชาติ
  • บุคลากรของกองทัพผู้เป็นแบบอย่าง
  • ผู้ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและในการเสริมสร้างสันติภาพ
  • ผู้มีความกล้าหาญในการรับใช้รัฐและสังคมโซเวียต
เครื่องอิสริยาภรณ์เลนิน
ประเภทเครื่องอิสริยาภรณ์
วันสถาปนา6 เมษายน ค.ศ. 1930
ประเทศ สหภาพโซเวียต
ผู้สมควรได้รับพลเมืองของสหภาพโซเวียตและชาวต่างประเทศ
มอบเพื่อ
  • พลเรือนสำหรับการให้บริการที่โดดเด่นให้แก่รัฐ
  • สมาชิกของกองทัพสำหรับการบริการที่เป็นแบบอย่าง
  • บรรดาผู้ที่รับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและในการเสริมสร้างสันติภาพ
  • ผู้ที่มีรางวัลบริการเพื่อรัฐโซเวียตและสังคม[1]
สถานะไม่มีการมอบ
ประธานประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต
ล้มเลิก21 ธันวาคม ค.ศ. 1991
สถิติการมอบ
ทั้งหมด431,418
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าวีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียต
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์การปฏิวัติเดือนตุลาคม
หมายเหตุผู้รับไม่จำกัดเฉพาะชาวโซเวียต

สมุดภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้