เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เป็นการบันทึกค่าอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • เครื่องบันทึกอุณหภูมิโดยใช้กระดาษ (Hybrid Recorder) มีทั้งกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยม หรือ วงกลม แม้กระทั่ง ทรงกระบอก
  • เครื่องบันทึกอุณหภูมิโดยไม่ใช้กระดาษ (Paperless Recorder) แต่เป็นการเก็บค่าไว้ในหน่วยความจำ เช่น การ์ดหน่วยความจำ (Memory Card) Compact Flash(CF)/Multi Media Card (MMC),SD card, mini Card, หรือ ฮาร์ดดิสค์