เขื่อนนัมโพ เป็นเขื่อนแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีเหนือ ห่างจากเมืองนัมโพ 15 กิโลเมตร มีความยาว 8 กิโลเมตร จำนวน 3 ห้อง และประตูน้ำ 36 ช่อง ขวางกั้นแม่น้ำแทดงที่ไหลมาจากทะเลเหลือง สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1981 ถึง ค.ศ. 1986 เพื่อป้องกันอุทกภัยในกรุงเปียงยาง

ภาพถ่ายทางอากาศ
ภายในห้องบรรยายเขื่อน
Panorama of Nampo Dam
ภาพพาโนรามาของเขื่อนนัมโพ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้