เขตเศรษฐกิจวอลกา

เขตเศรษฐกิจวอลกา (Povolzhsky) (รัสเซีย: Пово́лжский экономи́ческий райо́н; tr.: Povolzhsky ekonomichesky rayon; อังกฤษ: Volga economic region) เป็นหนึ่งใน 12 เขตเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย

เขตเศรษฐกิจวอลกา

Пово лжский экономи ческий район
(Povolzhsky ekonomichesky rayon)
เขตเศรษฐกิจวอลกาบนแผนที่ของรัสเซีย
เขตเศรษฐกิจวอลกาบนแผนที่ของรัสเซีย
ประเทศธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย

องค์ประกอบแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข