เขตสงวนชีวมณฑล

เขตสงวนชีวมณฑล (อังกฤษ: biosphere reserve) ตามความหมายขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) คือ พื้นที่ระบบนิเวศบนบก และ/หรือชายฝั่งทะเล ที่ได้รับการยอมรับจากโครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก (Man and the Biosphere - MAB) ประกอบไปด้วยพื้นที่แกนกลาง พื้นที่กันชน และพื้นที่รอบนอก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข