เขตการปกครองของประเทศรัสเซีย

สหพันธรัฐรัสเซีย แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลายประเภทและหลายระดับ

หน่วยองค์ประกอบ

แก้
 
หน่วยองค์ประกอบของสหพันธรัฐรัสเซียก่อนที่จะมีการผนวกหกภูมิภาคของยูเครนที่ถูกยึดครองในปี ค.ศ. 2014 และ 2022

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 สหพันธรัฐรัสเซียประกอบด้วยหน่วยองค์ประกอบ 89 แห่งที่เป็นสมาชิกของสหพันธรัฐ[1] อย่างไรก็ตาม หน่วยองค์ประกอบสหพันธรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ สาธารณรัฐไครเมียและเมืองเซวัสโตปอล ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นส่วนหนึ่งของยูเครน หน่วยองค์ประกอบทั้งหมดมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในแง่ที่ว่าพวกเขามีตัวแทนที่เท่าเทียมกัน - แต่ละแห่งมี่ผู้แทนสองคน - ในสภาสหพันธ์ (สภาสูงของสมัชชาแห่งชาติ) อย่างไรก็ตาม พวกเขามีความแตกต่างในระดับของเอกราชที่พวกเขาได้รับ

เขตการปกครองของรัฐบาลกลางมี 6 ประเภท ประกอบด้วย 22 สาธารณรัฐ, 9 ดินแดน, 46 แคว้น, 3 นครสหพันธ์, 1 แคว้นปกครองตนเอง และเขตปกครองตนเอง 4 แห่ง

เขตปกครองตนเองเป็นเพียงเขตเดียวที่มีสถานะแตกต่าง ในการเป็นหน่วยองค์ประกอบในแง่สิทธิของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นเขตบริหารของหน่วยองค์ประกอบอื่น ๆ (โดย Chukotka Autonomous Okrug เป็นเขตเดียวที่ได้รับข้อยกเว้น)

ประเภทของเขตปกครองอื่น ๆ

แก้

เขตสหพันธ์

แก้
 
เขตสหพันธ์ของรัสเซีย

หน่วยองค์ประกอบของรัสเซียทั้งหมดถูกจัดกลุ่มเป็น 8 เขตสหพันธ์[2] แต่ละเขตปกครองโดยทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีรัสเซีย ผู้แทนเขตของรัฐบาลกลางทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยองค์ประกอบและรัฐบาลกลาง และมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง

เขตเศรษฐกิจ

แก้
 
เขตเศรษฐกิจของรัสเซีย

เพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสถิติ หน่วยองค์ประกอบจะถูกจัดกลุ่มเป็น 12 เขตเศรษฐกิจ [3] เขตเศรษฐกิจและส่วนต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มทางเศรษฐกิจร่วมกันจะถูกจัดกลุ่มเป็นเขตเศรษฐกิจและเขตมหภาค

เขตการทหาร

แก้
 
เขตการทหารของรัสเซีย

เพื่อให้กองทัพสามารถจัดการหน่วยทหาร การฝึก และกิจกรรมปฏิบัติการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยองค์ประกอบจะถูกจัดกลุ่มเป็น 5 เขตการทหาร[4] เขตทหารแต่ละเขตดำเนินการภายใต้คำสั่งของสำนักงานใหญ่ของเขต นำโดยผู้บัญชาการเขต และอยู่ภายใต้สังกัดเสนาธิการของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซีย

อ้างอิง

แก้
  1. Constitution, Article 65
  2. Президент Российской Федерации. Указ №849 от 13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе». Вступил в силу 13 мая 2000 г. Опубликован: "Собрание законодательства РФ", №20, ст. 2112, 15 мая 2000 г. (President of the Russian Federation. Decree #849 of May 13, 2000 On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in a Federal District. Effective as of May 13, 2000.).
  3. "Общероссийский классификатор экономических регионов" (ОК 024-95) введённый 1 января 1997 г., в ред. Изменения № 05/2001. Секция II. Экономические районы (Russian Classification of Economic Regions (OK 024-95) of January 1, 1997 as amended by the Amendments #1/1998 through #5/2001. Section II. Economic Regions)
  4. Президент Российской Федерации. Указ №900 от 27 июль 1998 г. «О военно-административном делении Российской Федерации», в ред. Указа №1144 от 20 сентябрь 2010 г. Вступил в силу 27 июль 1998 г.. (President of the Russian Federation. Decree #900 of July 27, 1998 On Military Administrative Division of the Russian Federation, as amended by the Decree #1144 of September 20, 2010. Effective as of July 27, 1998.).