ฮิโนะนิชิ โมะโตะโกะ

พระสนมในจักรพรรดิโกะ-โคะมะสึและพระราชมารดาในจักรพรรดิโชโก

ฮิโนะนิชิ โมะโตะโกะ (ญี่ปุ่น: 日野西資子 ; 1927 – 3 ตุลาคม 1983) พระสนมในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ จักรพรรดิองค์ที่ 100 รวมถึงเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโชโก จักรพรรดิองค์ที่ 101 และเป็นพระราชมารดาบุญธรรมใน จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 102

บันทึก แก้