ฮิปปาร์โคส

(เปลี่ยนทางจาก ฮิปปาร์คัส)

ฮิปปาร์โคส (กรีกโบราณ: Ἵππαρχος, Hipparkhos; อังกฤษ: Hipparchus, Hipparch; 190–120 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักดาราศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกในสมัยเฮลเลนิสต์

ฮิปปาร์โคส

ฮิปปาร์โคสเกิดที่ Nicaea (ปัจจุบันคือเมืองอิซนิค ประเทศตุรกี) และน่าจะเสียชีวิตที่เกาะโรดส์ เขาเป็นที่รู้จักจากผลงานด้านดาราศาสตร์ในช่วงระหว่างปีที่ 147 ถึง 127 ก่อนคริสต์ศักราช ได้รับยกย่องว่าเป็นนักสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณ บ้างก็ว่าเป็นนักดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงยุคนั้น เขาเป็นคนแรกที่สร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อันสามารถระบุตัวเลขได้แม่นยำ จากแบบจำลองนี้จึงเป็นที่มาของการสังเกตและการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ช่วยในการสังเกตของชาวแคลเดีย (Chaldea) แห่งบาบิโลนตลอดเวลานับศตวรรษ ฮิปปาร์โคสได้พัฒนาวิชาตรีโกณมิติ สร้างตารางตรีโกณ และแก้ปัญหาตรีโกณมิติของทรงกลมได้หลายประการ จากทฤษฎีเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และตรีโกณมิติของเขา อาจจะนับได้ว่าเขาเป็นคนแรกที่ได้พัฒนากระบวนวิธีอันน่าเชื่อถือที่ใช้ในการทำนายสุริยคราส ผลงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจของเขายังรวมถึงการค้นพบทฤษฎีการเคลื่อนถอยของวิษุวัต การรวบรวมรายการดวงดาวฉบับแรกในโลกตะวันตก และอาจรวมถึงการคิดค้นเครื่องมือวัดทางดาราศาสตร์เก่าแก่ Astrolabe นับเป็นเวลายาวนานกว่า 3 ศตวรรษกว่าที่ผลงานการรวบรวมทางด้านดาราศาสตร์ของทอเลมีจะก้าวหน้าขึ้นล้ำกว่างานของฮิปปาร์โคส แต่ก็ยังมีรายละเอียดหลายประการที่อ้างอิงกับงานของฮิปปาร์โคสอยู่มาก

ดาวเทียมฮิปปาร์โคสที่องค์การอวกาศยุโรปส่งขึ้นสู่อวกาศได้รับการตั้งชื่อตามชื่อเขา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้