ฮาโตะ โนะ คิวจิตสึ

ฮาโตะ โนะ คิวจิตสึ (ญี่ปุ่น: 鳩の休日, วันหยุดของนกพิราบ) เป็นวีดีทัศน์อัตลักษณ์ประจำสถานีของนิปปอนทีวีที่ใช้ในช่วงเปิดสถานีและปิดสถานีตั้งแต่ ค.ศ. 1953 จนถึง ค.ศ. 2001

ประวัติ แก้

อัตลักษณ์ชุดนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1953 โดยออกอากาศในระบบขาวดำ ต่อมาเริ่มออกอากาศในระบบสีมาโดยตลอดตั้งแต่ ค.ศ. 1972 จนเลิกใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2001

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2008 ทางสถานีได้นำอัตลักษณ์ชุดนี้มาสร้างในรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก แล้วนำกลับมาออกอากาศอีกครั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบก่อตั้ง 55 ปีของสถานี

ลักษณะ แก้

ยุคแรก (ระบบขาวดำ) แก้

  • เอ็นทีวีโตเกียว - 28 สิงหาคม ค.ศ. 1953 - 27 สิงหาคม ค.ศ. 1958
  • เอ็นทีวีนิปปงเทเลวิ - 28 สิงหาคม ค.ศ. 1958 - 30 มิถุนายน ค.ศ. 1972

อัตลักษณ์ชุดนี้เริ่มด้วยภาพที่ปรากฏตัวอักษร N ตัวใหญ่พร้อมกับตัวอักษร T และ V อยู่ทั้งสองด้านของตัวอักษร N ด้านล่างปรากฏตัวอักษรคำว่า JOAX-TV ซึ่งเป็นสัญญาณเรียกขานของสถานีในขณะนั้น จากนั้นปรากฏภาพบ้านและนกพิราบ 3 ตัว โดย 2 ตัวบินออกไปทางด้านซ้ายและด้านขวา ส่วนอีกตัวหนึ่งบินเข้ามาจนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นฉากหลังเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาว แล้วปรากฏตัวอักษร NTV สีดำ ซึ่งเป็นชื่อย่อของสถานี จากนั้น ปรากฏตัวอักษรวิ่งคำว่า 日本テレビ放送網 (แปลว่า เครือข่ายโทรทัศน์นิปปอนทีวี) พร้อมกันนั้นตัวอักษร NTV ก็จางหายไป จากนั้นปรากฏข้อความแสดงคลื่นความถี่ภาพและเสียงของสถานี โดยพร้อมกันนั้นก็มีเสียงบรรยายด้วย จากนั้น ปรากฏตัวอักษรคำว่า JOAX-TV ด้านบน ตรงกลางเป็นตัวอักษร NTV อยู่ในวงกลม ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของสถานีในขณะนั้น และด้านล่างเป็นคำว่า 東京 (โตเกียว) (ในรุ่นเอ็นทีวีนิปปงเทเลวิด้านล่างจะปรากฏคำว่า 日本テレビ (นิปปงเทเลวิ) แทน)

ภาพสี แก้

  • ตราสัญลักษณ์เดิม - 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 - 31 ธันวาคม ค.ศ. 1977, 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 (ออกอากาศในช่วงก่อนยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อก)
  • ตราสัญลักษณ์ใหม่ - 1 มกราคม ค.ศ. 1978 - 27 กันยายน ค.ศ. 1978, 28 กันยายน ค.ศ. 1978 - 30 กันยายน ค.ศ. 2001 (ระบบมัลติเพล็กซ์)

อัตลักษณ์ชุดนี้เป็นชุดที่นำมาปรับปรุงใหม่สำหรับออกอากาศในระบบสี ซึ่งมีลักษณะต่างจากยุคแรก คือ หลังจากที่นกตัวสุดท้ายบินเข้ามาจนใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว จะปรากฏภาพดวงดาวรวมตัวกันเป็นวงกลมก่อน แล้วจึงปรากฏตัวอักษร NTV และปรากฏตัวอักษรวิ่งคำว่า 日本テレビ แทน จากนั้น ปรากฏภาพกระเบื้องสีขาวและสีส้ม มีคำว่า JOAX-TV จากนั้นเปลี่ยนเป็นภาพกระเบื้องสีขาวและสีฟ้า มีคำว่า 4チャンネル (ช่อง 4) และสุดท้ายเป็นภาพกระเบื้องสีขาว สีส้ม และสีฟ้า มีคำว่า 日本テレビ แล้วปรากฏภาพตราสัญลักษณ์ของสถานี โดยตราสัญลักษณ์เดิม ฉากหลังจะเป็นสีน้ำเงิน ปรากฏตัวอักษรคำว่า JOAX-TV สีขาวอยู่บริเวณมุมบนซ้าย ตรงกลางเป็นตัวอักษร NTV อยู่ในสี่เหลี่ยมมุมมน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของสถานีในขณะนั้น โดยตัวอักษร N จะเป็นสีฟ้า T จะเป็นสีแดง และ V จะเป็นสีเขียว และบริเวณมุมล่างขวาจะปรากฏคำว่า 日本テレビ (ส่วนตราสัญลักษณ์ใหม่ ฉากหลังจะเป็นสีขาว ตัวอักษรคำว่า JOAX-TV สีขาวที่อยู่บริเวณมุมบนซ้ายจะเป็นสีแดง ตราสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร 日 สีม่วงที่ดัดแปลงเป็นรูปลูกโลกแทน และคำว่า 日本テレビ ที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาจะเป็นสีเทา) โดยในช่วงท้ายของวิดีทัศน์จะมีเสียงบรรยายด้วย

ต่อมาทางสถานีเริ่มออกอากาศในระบบมัลติเพล็กซ์ด้วย จึงใช้อัตลักษณ์ชุดนี้เรื่อยมา โดยจะต่างกับรุ่นเดิมเพียงคำบรรยายเท่านั้น ซึ่งจะประกาศด้วยว่าออกอากาศในระบบมัลติเพล็กซ์ โดยใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2001

ต่อมา ในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2000 ทางสถานีเริ่มออกอากาศรายการข่าวชื่อ NNN24 ก่อน แล้วจึงปิดสถานีโดยตามด้วยอัตลักษณ์ชุดนี้ ส่วนในวันอาทิตย์นั้นจะไม่มีการออกอากาศรายการข่าว โดยจะแสดงภาพบรรยากาศภายในสถานีพร้อมกับข้อความว่า 本日の放送は終了致しました Good Night (การออกอากาศของวันนี้จบแล้ว ราตรีสวัสดิ์) พร้อมกับเพลงชื่อ Goodnite, Sweetheart, Goodnite ของ The Spaniels เป็นเพลงประกอบ แล้วจึงปิดสถานี

อัตลักษณ์ชุดใหม่พร้อมตราสัญลักษณ์ใหม่ของสถานีเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2001 และไม่ได้นำอัตลักษณ์ชุดเก่ามาออกอากาศอีก

ฉบับใหม่ แก้

  • ฉบับครบรอบ 55 ปี - 1 เมษายน ค.ศ. 2008 - 29 มีนาคม ค.ศ. 2009
  • ฉบับอัตลักษณ์ปกติ - 30 มีนาคม ค.ศ. 2009 - ธันวาคม ค.ศ. 2013

ต่อมา ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2008 เป็นวันครบรอบ 55 ปีของสถานี ทางสถานีจึงนำอัตลักษณ์ชุดเก่ามาปรับปรุงใหม่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก แล้วนำกลับมาออกอากาศอีกครั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบก่อตั้ง 55 ปีของสถานี โดยมีระยะเวลาเพียง 15 วินาที และใช้มาตลอดจนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2013

จากนั้นในปี ค.ศ. 2014 เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของสถานี ทางสถานีจึงเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์และตราสัญลักษณ์ใหม่ทั้งหมด พร้อมกับมีคำขวัญใหม่ว่า 見たい、が世界を変えていく (ดูเพื่อเปลี่ยนโลก)

การนำอัตลักษณ์ชุดเดิมกลับมาใช้ใหม่ในช่วงยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อก แก้

ในช่วงก่อนเที่ยงคืนวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ซึ่งเป็นวันยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ก่อนยุติการออกอากาศ ทางสถานีได้นำอัตลักษณ์ชุดเดิมที่เคยออกอากาศในระบบสีซึ่งมีตราสัญลักษณ์เดิมในขณะนั้นมาออกอากาศ โดยในภาพสุดท้ายที่เป็นภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีจะปรากฏคำว่า 58年間ありがとうございました (ขอบคุณที่รับชมมาตลอด 58 ปี)[1] จากนั้นจึงยุติการออกอากาศ

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้