บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ฮาร์ตลีพูล หรือ ฮาร์เทิลพูล (อังกฤษ: Hartlepool) เป็นเมืองและเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ ก่อตั้งในศตวรรษที่ 7 ราวราชอาณาจักรนอร์ทธัมเบรีย หมู่บ้านเจริญเติบโตขึ้นในยุคกลางและพัฒนาเป็นท่าเรือ

กำแพงเมืองฮาร์ตลีพูล สร้างราวศตวรรษที่ 14

เมืองมีอู่ต่อเรือ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

อ้างอิงแก้ไข