คาวาจา ชามซู ดิน มูฮัมหมัด ฮาฟิซ ชิราซิ (เปอร์เซีย: خواجه شمس‌ دین محمد حافظ شیرازی‎),เจ้าของนามปากกา ฮาฟิซ (1325/26–1389/1390),[1] เป็นกวีชาวอิหร่าน ผลงานของเขาประกอบด้วยวรรณกรรมชุดของเปอร์เซีย (Diwan) ซึ่งจะพบในบ้านของคนส่วนใหญ่ในประเทศอิหร่าน อัฟกานิสถาน และทาจิกิสถาน เช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในโลกที่เรียนรู้บทกวีของเขาเพื่อศึกษาใจความและใช้เป็นสุภาษิตและคำพูดมาจนถึงทุกวันนี้ ชีวิตและบทกวีของเขาได้รับการวิเคราะห์ และตีความคำที่มีอิทธิพลในยุคหลังศตวรรษที่สิบสี่อย่างแพร่หลาย เขาเป็นกวีที่เขียนเกี่ยวกับเปอร์เซียมากกว่านักเขียนอื่นๆ[2][3]

'ฮาฟิซ'
เกิด: 1325/26 C.E.
ชิราซ ประเทศอิหร่าน
ถึงแก่กรรม:1389/1390 C.E.
ชิราซ ประเทศอิหร่าน
อาชีพ: กวี
ได้อิทธิพลจาก:Ibn Arabi, Khwaju, Sanai, Quran, Anvari, Nizami, Sa'di, Khaqani, Attar
มีอิทธิพลต่อ:Subsequent Persian lyric poetry, Goethe, Maula Shah

ในรูปแบบของกาซาลส์ บทกวีของเขาเป็นความศรัทธาที่เผยให้เห็นความเจ้าเล่ห์ อิทธิพลของเขาในชีวิตของชาวอิหร่านสามารถพบได้ใน "การอ่านฮาฟิซ" (e-FAL Hafez, เปอร์เซีย: فالحافظ) บทกวีของเขาถูกนำมาใช้บ่อยครั้งในเพลงดั้งเดิมเปอร์เซีย ภาพศิลปะและการเขียนตัวอักษรภาษาเปอร์เซีย บทกวีมักจะถูกดัดแปลง และเลียนแบบการแปลบทกวีของฮาฟิซอยู่ในทุกภาษาหลัก

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

English translations of Poetry by Hafez