อ่าวซูรูงะ (ญี่ปุ่น: 駿河湾โรมาจิSuruga-wan) เป็นอ่าวบนเกาะฮนชูที่เชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ในจังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทิศตะวันตกของปากอ่าวเป็นที่ตั้งของเมืองโอมาซากิ และทางตะวันออกของอ่าวเป็นคาบสมุทรอิซุ

อ่าวซูรูงะ