อเมเนโมเพต (พระราชโอรสในแอเมนโฮเทปที่สอง)

imn
n
Aa15
O45
อเมเนโมเพต
อักษรไฮเออโรกลีฟ

อเมเนโมเพต เป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์โบราณในช่วงการปกครองของราชวงศ์ที่สิบแปด ซึ่งอาจจะเป็นพระราขโอรสในอเมนโฮเทปที่ 2[1]

พระองค์เป็นที่รู้จักมาจากจารึกหิน ซี ที่พบอยู่ที่วิหารสฟิงซ์แห่งอเมนโฮเทปที่ 2 ซึ่งในจารึกหินบันทึกไว้ว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 2 ทั้งนี้ยังมีการระบุถึงระยะเวลาการครองราชย์พระบิดาของพระองค์อีกด้วย[2][3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. แม่แบบ:Dodson, p.137
  2. Dodson & Hilton, pp.135
  3. Dodson & Hilton, pp.137