อุนตุกเนอเกอรีกีตา

อุนตุกเนอเกอรีกีตา (มลายู: Untuk Negeri Kita) เป็นเพลงประจำรัฐปีนัง ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยเจมส์ ดับเบิลยู บอยล์ ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1972 ในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของตุน ไซยิด เชะฮ์ ฮัซซัน บารักบะฮ์ ผู้ว่าราชการแห่งรัฐปีนัง

อุนตุกเนอเกอรีกีตา
เนื้อร้องเจมส์ ดับเบิลยู บอยล์ (ค.ศ. 1922 - ค.ศ. 1971) (ยูเรเชีย)
ทำนองเจมส์ ดับเบิลยู บอยล์ (ค.ศ. 1922 - ค.ศ. 1971) (ยูเรเชีย)

บทร้องภาษามาเลเซียแก้ไข

Selamat Tuhan kurniakan,
Selamat Pulau Pinang,
Negeriku yang mulia,
Kutaat dan setia,
Aman dan bahagia,
Majulah jayalah,
Negeriku yang ku cinta,
Bersatu dan bersama,
Untuk negeri kita

บทร้องภาษาอังกฤษแก้ไข

May God grant safety,
Safety to Penang,
My noble state,
To which I am loyal and faithful,
Peaceful and cheerful,
May you progress and succeed,
My state which I love,
United and together,
For our state

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข