อีนิกมา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

อีนิกมา (อังกฤษ: enigma) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก αἴνιγμα มีความหมายว่า "puzzle" (ปริศนา) ชื่อนี้อาจหมายถึง