เปิดเมนูหลัก

ดินแดนนครหลวงอิสลามาบาด (อูรดู: وفاقی دارالحکومت‎) เป็นดินแดนเมืองหลวงสหพันธ์ของประเทศปากีสถาน มีอาณาเขตภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกติดต่อกับแคว้นปัญจาบ และภาคเหนือติดต่อกับแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา ดินแดนนี้เป็นที่ตั้งของอิสลามาบาด ซึ่งเป็นเมืองหลวงสหพันธ์ของประเทศปากีสถาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 906 กม2 (349.8 ไมล์2) จากพื้นที่ทั้งหมด 1165.5 กม2 (450 ไมล์2)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  •   Islamabad คู่มือการท่องเที่ยวจากวิกิเดินทาง (อังกฤษ)