อิลยูชิน ไอแอล-62 (Ilyushin Il-62) อิลยูชิน ไอแอล-62 บินครั้งแรกในเดือน มกราคม ค.ศ. 1963 เริ่มรับผู้โดยสารในการสายการบินแอโรฟลอต เมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1967 อิล-62 เป็นเครื่องบินเจ๊ตพิสัยบินไกลแบบแรกของสหภาพโซเวียต

อิล-62 เอ็ม สายการบินแอร์โครยอ

อิล-62 เอ็ม ปรากฏตัวครั้งแรกในงานแสดงการบินที่ปารีส ซึ่งไอแอล-62 เอ็มเป็นรุ่นที่ให้เครื่องยนต์แรงขับสูงขึ้นและจุผู้โดยสารได้มากขึ้น


รายละเอียด อิลยูชิน อิล-62

แก้
 • ผู้สร้าง: โรงงานสร้างอากาศยานแห่งสหภาพโซเวียต ปัจจุบันคือสำนักงานอิลยูชิน
 • ประเภท: เจ๊ตโดยสาร พิสัยบินไกล เจ้าหน้าที่ 5 นาย อัตราผู้โดยสารสูงสุด 198 ที่นั่ง
 • เครื่องยนต์: เทอร์โบแฟน โซโลวีเอฟ ดี-30 เคยู ให้แรงขับเครื่องละ 11,500 กิโลกรัม 4 เครื่อง
 • กางปีก: 43.2 เมตร
 • พื้นที่ปีก: 279.6 ตารางเมตร
 • น้ำหนักเปล่า: 69,400 กิโลกรัม
 • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 23,000 กิโลกรัม
 • น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด: 162,000 กิโลกรัม
 • อัตราเร็วเดินทาง: 850-900 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 10,000-12,000 เมตร
 • อัตราไต่: 1079 เมตร/นาที
 • เพดานบินเดินทางปกติ: 10,000-12,000 เมตร
 • พิสัยบินเมื่อบรรทุกสูงสุด: 8,000 กิโลเมตร
 • พิสัยบินเมื่อบรรทุกเชื้อเพลิงสูงสุด: 10,000 กิโลเมตร

[1]

อ้างอิง

แก้
 1. อภิวัตน์ โควินทรานนท์,อากาศยาน1979ฉบับเครื่องบิน,เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์,กรุงเทพ,2522