อิมแร นอจ (ฮังการี: Imre Nagy) เป็นนักการเมืองคอมมิวนิสต์ชาวฮังการี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนฮังการี (เทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรี) 2 สมัย เขาเกิดในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1896 ที่เมืองกอโปชวาร์ (Kaposvár) ในครอบครัวชาวนา การดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของนอจสิ้นสุดลงโดยคณะรัฐบาลของเขาหมดอำนาจลงจากการรุกรานของสหภาพโซเวียตในเหตุการณ์การปฏิวัติฮังการี ค.ศ. 1956 ส่งผลให้เขาถูกตัดสินลงโทษด้วยการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ ในข้อหากบฏในอีก 2 ปีต่อมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1958[1]

อิมแร นอจ

อ้างอิง แก้