อินเวอร์ชัน (เรขาคณิต)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ อินเวอร์ชัน

ในทางเรขาคณิต อินเวอร์ชัน เป็นการแปลงทางเรขาคณิต ซึ่งแปลงจุดทุกจุดบนระนาบไปยังจุดใหม่ โดยการอินเวอร์ชันเมื่อเทียบกับวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง O และรัศมี R จะแปลงจุด P ไปยังจุด P' โดยที่

การอินเวอร์ชันจุด P ไปยังจุด P'

สมบัติของการอินเวอร์ชันแก้ไข

  • เส้นตรงที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมอ้างอิงจะถูกอินเวอร์ชันเป็นวงกลมที่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมอ้างอิง
  • วงกลมที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมอ้างอิงจะถูกอินเวอร์ชันเป็นวงกลมที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมอ้างอิง