อิกนาทซ์ เซ็มเมิลไวส์

อิกนาทซ์ ฟิลลิพ เซ็มเมิลไวส์ (เยอรมัน: Ignaz Philipp Semmelweis) หรือ อิกนาตส์ ฟือเลิป เซ็มเมิลไวส์ (ฮังการี: Semmelweis Ignác Fülöp; 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1818 – 13 สิงหาคม ค.ศ. 1865) เป็นแพทย์ชาวฮังการีเชื้อสายเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกการทำหัตถการปลอดเชื้อ โดยพบว่าเราสามารถลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อหลังคลอดได้อย่างมาก เพียงให้มีการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อในหน่วยตรวจสูติศาสตร์ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีภาวะติดเชื้อหลังคลอดหรือไข้หลังคลอดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยมีอัตราการตายอยู่ที่ร้อยละ 10–35

อิกนาทซ์ เซ็มเมิลไวส์
เซ็มเมิลไวส์ขณะอายุ 42 ปี ใน ค.ศ. 1860
รูปแผ่นทองแดงแกะลายโดยแยเนอ โดบี
เกิดอิกนาตส์ ฟือเลิป เซ็มเมิลไวส์
1 กรกฎาคม ค.ศ. 1818(1818-07-01)
บูดอ ราชอาณาจักรฮังการี (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบูดาเปสต์ ฮังการี)
เสียชีวิต13 สิงหาคม ค.ศ. 1865 (47 ปี)
โอเบอร์เดิบลิง จักรวรรดิออสเตรีย (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเวียนนา ออสเตรีย)
ถิ่นที่อยู่ฮังการี
พลเมืองราชอาณาจักรฮังการี
สาขาสูติศาสตร์, ศัลยศาสตร์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเวียนนา
มหาวิทยาลัยบูดาเปสต์
งานที่เป็นที่รู้จักริเริ่มการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อในหน่วยตรวจสูติศาสตร์ตั้งแต่ ค.ศ. 1847