อาร์ซีเอส (อังกฤษ: Revision Control System; RCS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำการควบคุมการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้จริง ซึ่งทำให้การจัดเก็บ การค้นคืน การบันทึกปูม การระบุและการผสานการปรับปรุงแก้ไขเป็นอัตโนมัติ ระบบควบคุมการปรับปรุงแก้ไขใช้สำหรับข้อความที่แก้ไขบ่อย ตัวอย่างเช่น โปรแกรม เอกสาร แผนภูมิเกี่ยวกับขั้นตอน และแบบฟอร์มจดหมาย อาร์ซีเอสยังสามารถจัดการกับไฟล์แบบไบนารี ถึงแม้ว่าจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง การปรับปรุงแก้ไขแต่ละครั้งถูกจัดเก็บโดยการใช้โปรแกรมดิฟฟ์ อาร์ซีเอสได้เริ่มพัฒนาเมื่อทศวรรษ 1980 โดยวอลเทอร์ เอฟ. ทิชชี ขณะที่เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดู ปัจจุบันนี้อาร์ซีเอสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกนูแต่ก็ยังดูแลโดยมหาวิทยาลัยเพอร์ดู

เนื่องจากอาร์ซีเอสทำงานกับไฟล์เดียวต่อการดำเนินการ เดียวจึงไม่มีวิธีที่จะจัดการกับไฟล์ของทั้งโครงการ อีกทั้งไม่มีวิธีจัดการกับผู้ใช้หลายคนที่ใช้ไฟล์เดียวพร้อมกัน อาร์ซีเอสจึงถูกแทนที่โดยซีวีเอส (Concurrent Versions System; CVS) และโปรแกรมอื่นๆ ที่รองรับโครงการที่ซับซ้อน โครงการซีวีเอสเริ่มต้นสร้างบนอาร์ซีเอส

โดยทั่วไปอาร์ซีเอสจัดการการปรับปรุงแก้ไขหลายๆ ครั้งบนสารสนเทศหน่วยเดียว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นเอกสารดิจิทอลที่เก็บรหัสต้นฉบับ สำหรับการใช้งานทั่วไปสามารถดูการควบคุมการปรับปรุงแก้ไข

TWiki ใช้อาร์ซีเอส SE จงเจริญ

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้