อาร์ซิโนเอที่ 4

(เปลี่ยนทางจาก อาร์ซิโน่ที่ 4)

อาร์ซิโนเอที่ 4 (กรีก: Ἀρσινόη; ประสูติ 68 หรือ 59 ปีก่อนคริสตกาล - สิ้นพระชนม์ 41 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นหนึ่งในสี่ของพระราชโอรสและพระราชธิดา พระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์สุดท้องของทอเลมีที่ 12 อูเทเลส กับพระมเหสีไม่ทราบพระนาม และเป็นผู้ปกครองอียิปต์ร่วมกันกับทอเลมีที่ 13 ระหว่าง 48 - 47 ปีก่อนคริสตกาล ทำให้พระองค์เป็นหนึ่งในสมาชิกพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ทอเลมีของอียิปต์โบราณ พระนางอาร์ซิโนเอที่ 4 เป็นพระขนิษฐาของพระนางคลีโอพัตราที่ 7[1][2][3][4] และเป็นพระภคินีของฟาโรห์ทอเลมีที่ 13

อาร์ซิโนเอที่ 4

อาร์ซิโนเอที่ 4
พระราชินีแห่งอียิปต์โบราณ
ครองราชย์เดือนกันยายน 48 ปีก่อนคริสตกาล
กับทอเลมีที่ 13 (เดือนธันวาคม 48 ปีก่อนคริสตกาล – เดือนมกราคม 47 ปีก่อนคริสตกาล)
รัชกาลถัดไปทอเลมีที่ 14 กับคลีโอพัตราที่ 7
ประสูติ68 – 59 ปีก่อนคริสตกาล
อเล็กซานเดรีย, อียิปต์
สวรรคต41 ปีก่อนคริสตกาล
เอฟิซัส
ฝังพระศพเอฟิซัส
พระราชินีแห่งอียิปต์โบราณ
ราชวงศ์ราชวงศ์ทอเลมี
พระราชบิดาทอเลมีที่ 12
พระราชมารดาไม่ทราบพระนาม

อ้างอิง แก้

  1. Grant, Michael. Cleopatra. p. 35.
  2. Kleiner, Diana E. E. Cleopatra and Rome. p. 102.
  3. Roberts, Peter. HSC Ancient History. p. 125.
  4. Beard, Mary "The skeleton of Cleopatra's sister? Steady on." Times Literary Supplement, March 16, 2009